Arhīvs: September 2010


KULDĪGAS NOVADA UN RITEŅBRAUKŠANAS SPORTA KLUBA "KULDĪGA" ATKLĀTĀS MEISTARSACĪKSTES RITEŅBRAUKŠANĀ KROSĀ

Kategorija: Vispārīgi

Publicējam mūsu kluba rīkotā krosa nolikumu un atgādinam, ka Krauļu priedēs jau 10. oktobrī notiks Kuldīgas novada Sporta skolas atklātās meistarsacīkstes XCO.

NOLIKUMS

1. MĒRĶIS UN UZDEVUMI
Pilnveidot sacensību sistēmu, popularizēt veselīgu dzīvesveidu. Noskaidrot labākos riteņbraucējus un dot iespēju pārbaudīt savus spēkus

2. VADĪBA
Sacensības vada un organizē Kuldīgas novada sporta skola, RSK "Kuldīga"

3. VIETA UN LAIKS
Sacensības notiek Kuldīgā, Krauļu priedēs 2010.gada 16.oktobrī plkst.12.00

4. DALĪBNIEKI
Dalībnieki startē šādās vecuma grupās:
Zēni 1998.-1999.
Zēni 1996.-1997.
Jaunieši 1994.-1995.
Juniori 1992.-1993.
Vīrieši 1991. -1971.
Seniori 1970.-1961.
Veterāni 1960. un vecāki
Sievietes 1994. un vecākas

5. APTUVENĀ SACENSĪBU PROGRAMMA
12.00 zēni /1998-99/ - 5 km
12.20 zēni /1996-97/ un sievietes - 8 km
13.00 Jaunieši /1994-95/ seniori un veterāni /1970.un vecāki / - 14 km
13.45 Juniori /1992-93/ un vīrieši /1991-71/ - 20 km

6. DALĪBNIEKU UZŅEMŠANA
Visus izdevumus, kas saistīti ar piedalīšanos sacensībās sedz komandējošā organizācija vai dalībnieki paši. Par savu veselību atbildīgi paši dalībnieki

7. APBALVOŠANA
Individuāli 1.-3. vietu ieguvēji katrā vecuma grupā tiek apbalvoti ar attiecīgās pakāpes Kuldīgas novada medaļām un diplomu un RSK "Kuldīga" dāvāto kausu

8. PIETEIKUMI
Pieteikumi iesniedzami sacensību vietā līdz plkst.11.45 vai iepriekšējā pieteikšanās: e-pasts aigars@kuldiga.lv līdz 14.oktobrim

Aigars Zvingulis, 29242059

iepriekšējais mēnesisaugšupnākamais mēnesis