Kuldīgas novada un „Goldingen cycling club” čempionāts velokrosā

Avatar

By LoPs 04.10.2019 14:13:06

Member · 29 comments

Sveiki!
Tiem, kas sezonu vēl nav noslēguši iespēja pacīnīties Kuldīgas novada un "Goldingen Cycling club" čempionātā velokrosā 12. oktobrī.

Zemāk nolikums ar svarīgāko informāciju.
Papildus informācija pie Normunda: 29286788

Nolikums
1. Mērķis un uzdevumi.
Popularizēt riteņbraukšanas sportu jaunatnes, amatieru un iedzīvotāju vidū.
Stiprināt draudzīgus sakarus ar citām sporta skolām un klubiem.
     
2. Sacensību vadība.
Sacensības vada un organizē Biedrība „Goldingen cycling club” sadarbībā ar Kuldīgas novada Sporta skolu.
   
3. Vieta un laiks.
Sacensības notiek 2019. gada 12. oktobrī Mežvaldē, Kuldīgas novadā.
Sacensību sākums plkst. 12.00
Apļa garums aptuveni 2km

4. Dalībnieki.
Dalībnieki startē sekojošās vecuma grupās;
Zēni D - 2007. g.  un jaunāki         
Zēni C - 2005. - 2006. g.         
Jaunieši B    - 2003. – 2004. g     
Meitenes D - 2005. – 2009. g.
OPEN sievietes (jaunietes, juniores un sievietes 2003.g un vecākas)
OPEN vīri
Juniori - 2002.-2001.
Vīrieši - 2000.- 1985.                 
Masters 1    M-1 - 1984.-1975.         
Masters 2    M-2 - 1974.-1965.        
Masters 3    M-3 - 1964.-1955.            
Masters 4    M-4 - 1954. un vecāki   

5. Starta kārtība
12.00 – starts OPEN grupai (jaunieši, juniori, vīrieši, M-1, M-2, M-3)
45.min. + 1 aplis
13.10 – starts OPEN sievietes (jaunietes, juniores un sievietes 2003.g un vecākas), zēni C, M-4
5 apļi
13.50 – starts zēni D un meitenes D grupām
3 apļi

Starta laiku korekcija iespējama no pieteikto dalībnieku skaita un laika apstākļiem.
   
6. Dalībnieku uzņemšana.
Sacensību organizēšanas izdevumus apmaksā biedrība „Goldingen cycling club”.
Visus izdevumus, kas saistīti ar piedalīšanos sacensībās sedz komandējošā organizācija vai dalībnieki paši.

7. Apbalvošana.
Sacensības individuālas. Dalībnieki, kas izcīna 1.-3. vietu savā vecuma grupā, tiek apbalvoti ar Biedrības „Goldingen cycling club, sponsoru balvām un Kuldīgas novada čempionāta medaļām un diplomiem. Atsevišķi tiek apbalvots 1.-3.vietas ieguvēji kopvērtējumā Vīru OPEN grupā, neatkarīgi no vecuma grupas ar sponsoru balvām. Organizatoriem ir tiesības veikt apbalvošanā izmaiņas atkarībā no startējušo dalībnieku skaita pa grupām.

8. Pieteikumi.
Dalībnieku reģistrācija sacensību dienā no plkst. 10.00 - 11.30 starta vietā.
Dalības maksa 10.- Euro pie numuru saņemšanas.
No dalības maksas atbrīvoti zēnu, meiteņu un jauniešu grupas dalībnieki.
Katrs dalībnieks atbildīgs pats par savu veselības stāvokli!

Saskaņots: Agris Kimbors
Kuldīgas novada Sporta skolas direktors   
         
Sagatavoja: N.Beika
Tel. 29286788