Sezonas noslēguma sacensības Kuldīgā 25.10

Avatar

By radio2 16.10.2008 18:24:03

Member · 62 comments

KULDĪGAS RAJONA ATKLĀTĀS MEISTARSACĪKSTES
RITEŅBRAUKŠANĀ     KROSĀ

N O L I K U M S


1.    MĒRĶIS UN UZDEVUMI
Pilnveidot sacensību sistēmu, popularizēt veselīgu dzīvesveidu. Noskaidrot labākos riteņbraucējus un dot iespēju pārbaudīt savus spēkus

2.    VADĪBA
Sacensības vada un organizē Kuldīgas rajona sporta skola sadarbībā ar Kuldīgas rajona padomi, Kuldīgas sporta aģentūru.

3.    VIETA UN LAIKS
Sacensības notiek Kuldīgā, Krauļu priedēs 2008.gada 25.oktobrī plkst.12.00

4.    DALĪBNIEKI
Dalībnieki startē tautas un sporta klasēs šādās vecuma grupās:
    Zēni         1996.-1997.
Zēni        1994.-1995.
Jaunieši    1992.-1993.
Juniori        1990.-1991.
Vīrieši        1989.-1969.
Seniori    1968.un vecāki

5.    DALĪBNIEKU UZŅEMŠANA
Visus izdevumus, kas saistīti ar piedalīšanos sacensībās sedz komandējošā organizācija vai dalībnieki paši. Par savu veselību atbildīgi paši dalībnieki

6.    PIETEIKUMI
Iesniedzami sacensību dienā vai iepriekšējie pieteikumi pa faxu 63321949 vai e-pastu  ilze.st@inbox.lv

7.APBALVOŠANA
Individuāli 1.-3. vietu ieguvēji katrā klasē un vecuma grupā tiek apbalvoti ar attiecīgās pakāpes medaļu un diplomu.

I.Stukule, 29102606

Avatar

By viks 24.10.2008 17:57:14

Member · 283 comments

kāds rīt domā doties?