LRK 4.posms Kalvenē.

Avatar

By marcis.25 26.07.2006 17:49:54

Member+ · 41 comments

Liepājas rajona 2006.gada sezonas MTB
maratona posmu riteņbraukšanas sacensību
NOLIKUMS
1.MĒRĶIS UN UZDEVUMS
• izveidot interesantu, kvalitatīvu sacensību ciklu Liepājas rajonā;
• iesaistīt pasākumos dažāda vecuma un dzimuma iedzīvotājus;
• popularizēt MTB sportu kā visiem pieejamu aktīvās atpūtas un veselību veicinošu sporta veidu;
• veicināt mūsu sportistu izaugsmi, ar mērķi piedalīties augstāka ranga sacensībās;
• ar katru gadu paaugstināt sacensību organizatorisko līmeni.

2.SACENSĪBU LAIKI UN VIETA
• 1. posms = 14. maijā Grobiņā
• 2. posms = 10. jūnijs Vērgalē
• 3. posms = 8. jūlijā Durbē
• 4. posms = 12. augustā Kalvenē
• 5. posms = 30. septembrī Dunalkā
• Kopvērtējuma apbalvošana 30. septembrī Dunalkā.
Visas sacensības sākas plkst. 1200 , reģistrācija uz vietas no plkst. 1100
3.DISTANCES
Sacensības notiek pēc UCI noteiktajiem standartiem.
Dalībniekiem tiek piedāvāti divi braucieni –
MTB maratons un veselības brauciens;
Plkst. 1130 = starts Bērnu braucienam. Distance tiks ierīkota
starta – finiša tuvumā.
Plkst. 1230 = starts MTB maratona braucējiem, distanču garumi
40 – 60 km. Sacensību trase izveidota pa apļiem , vai no viena punkta
līdz otram. Veselības brauciena dalībniekiem starts pēc maratona
brauciena finiša, distance – puse no maratona.
Trases marķētas šķēršļotā apvidū, zemes un mežu ceļi.

4.VECUMU GRUPU KLASIFIKĀCIJA

• Vecumu grupas pēc 2006.g klasifikācijas;


5.VĒRTĒJUMS.
• Katrā etapā nosaka uzvarētājus un tālāko vietu ieguvējus nolikumā
paredzētajās vecuma grupās. Katrā etapā dalībnieki iegūst punktus.
Punktu sistēma :
1 vieta = 35 punkti 11 vieta = 11punkti
2 vieta = 30 punkti 12 vieta = 9 punkti
3 vieta = 27 punkti 13 vieta = 8 punkti
4 vieta = 25 punkti 14 vieta = 7 punkti
5 vieta = 23 punkti 15 vieta = 6 punkti
6 vieta = 21 punkts 16 vieta = 5 punkti
7 vieta = 19 punkti 17 vieta = 4 punkti
8 vieta = 17 punkti 18 vieta = 3punkti
9 vieta = 15 punkti 19 vieta = 2 punkti
10 vieta = 13 punkti 20 vieta = 1 punkts utt.
Kopvērtējumā pie vienāda punktu summas uzvar tas, kuram pēdējā posmā
vairāk punktu. Katrā grupā atsevišķi punkti netiek ieskaitīti, ja uz starta
stājas mazāk par 3 sportistiem.
Veselības brauciena dalībnieku rezultāti netiek vērtēti, bet distances beigušie dalībnieku numuri piedalās izlozē.
6.APBALVOŠANA.
• Pirmo trīs vietu ieguvēji posmos saņem diplomus un sponsoru balvas;
• Bērnu brauciena 1 – 3 vietu dalībnieki katrā vecuma grupā saņem sponsoru balvas.
• Kopvērtējumā apbalvo ar diplomiem, medaļām, kausiem un sponsoru
balvām. Kopvērtējuma apbalvošana notiek Dunalkā 30. septembrī.
7.NORĀDĪJUMS.
• Aizsargķiveres obligātas.
• Dalības maksa 1,00 Ls
• sacensību numurs tiek izsniegts uz katrām sacensībām atsevišķi un pēc distances beigām obligāti jāatdod sacensību sekretariātā, nozaudēšanas gadījumā jāmaksā 1,00 Ls .
• Kārtību, medicīnisko palīdzību un 1 tehniskās palīdzības automašīnu katrā posmā nodrošina vietējā pagasta pašvaldība.
• Katrs sacensību dalībnieks piesakoties sacensībām ar savu parakstu apliecina, ka uzņemas pilnu atbildību par savu veselības atbilstību izvēlētās distances veikšanai, ka ievēros ceļu satiksmes noteikumus un sacensību nolikumu. Sacensību organizatori nenes atbildību par dalībnieku iespējamām traumām sacensību laikā.
8.VADĪBA.
• Sacensības organizē Liepājas pilsētas un rajona riteņbraukšanas klubs LRK , sadarbībā ar Grobiņas un Durbes pilsētām un Vērgales, Kalvenes un Dunalkas pagasta padomēm.
• Telefons 3421089 ; fax 3421737 ; e-pasts deko@apollo.lv
9. TIESĀŠANA
• Sacensības tiesā LRK tiesnešu brigāde.
10. SACENSĪBU POSMU ORGANIZATORI
• Grobiņā = Andis Ādiņš tel.: 3490458 mob. 9494225
• Vērgalē = Aigars Stonis tel. : 8841609
• Durbē = Augusts Valdmanis tel. : 3497230
• Kalvenē = Mārcis Jonass tel. : 6417180
• Dunalkā = Kārlis Kandēvics tel. : 9114357

Avatar

By Kurbads 26.07.2006 19:58:01

Guest
marcis.25 wrote

• Katrs sacensību dalībnieks piesakoties sacensībām ar savu parakstu apliecina, ka uzņemas pilnu atbildību par savu veselības atbilstību izvēlētās distances veikšanai, ka ievēros ceļu satiksmes noteikumus un sacensību nolikumu. Sacensību organizatori nenes atbildību par dalībnieku iespējamām traumām sacensību laikā.

Jautajums par to satiksmes noteikumu ieveroshanu.  Tas ir ierakstits vienkarshi keksisha pec vai ari reali tiks kontroleti atstarotaji, zvanveida skanu signali, braukshana viena rinda pec iespejas tuvak brauktuves labajai malai, vaditaja apliecibas..?  Noteikumos ir ari iznemumi, kuri attiecas uz organizetam sacensibam, bet tie darbojas tikai pie noteiktiu nosacijumu izpildes. Kas notiek ja dalibnieks neievero satiksmes noteikumus?

Avatar

By marcis.25 26.07.2006 20:52:51

Member+ · 41 comments

Tas ir ierakstīts tikai ķeksīša pēc.

Avatar

By gonshix 08.08.2006 03:18:38

Member+ · 449 comments

nu kas tad brauks uz to Kalveni?